İdari Kadro

Murat Kalkan

Fakülte Sekreteri

Muhammed Kaplan

Hemşire

Abdulhalik Turhan

Sağlık Teknikeri

Enes Yaşar

Sağlık Teknikeri

Fatma Yıldırım

Sağlık Teknikeri

Harun ADLIĞ

Sağlık Teknikeri

Kübra Kılıvan

Sağlık Teknikeri

Murat Can

Sağlık Teknikeri

Arife Çelik

Bilgisayar İşletmeni

Ercan Kalkan

Bilgisayar İşletmeni

Gülsüm Çelik Oğurlu

Bilgisayar İşletmeni