İş Akışları
Bölüm/Programlara Öğrenci Alımı İş Akışı
Disiplin Kurulu İş Akışı
Yönetim Kurulu İş Akışı
Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
Birime Gelen Evrak Süreci İşlemleri İş Akışı
Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması İş Akışı
Genel Gelen Evrak İş Akışı
Genel Giden Evrak İş Akışı
Performans Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı
Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akışı
Zimmetten Düşme İşlemleri İş Akışı
Öğretim Elemanlarının Naklen Atanma İş Akışı
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Atanma İş Akışı
Emeklilik İşlemleri İş Akışı
2547 S.K. 33. Maddesine Göre Yurt Dışı Görevlendirme İş Akışı
2547 S.K. 38. Maddesi Görevlendirme İş Akışı
İdari Personelin Kurum İçi Naklen Atanma Süreci İş Akışı
Öğretim Elemanı Yeniden Atanma İş Akışı
Bölüm Başkanı Atama  Süreci İş Akışı
Doktor Öğretim Üyesi Atama Süreci İş Akışı
Aday Memurların Eğitimi Süreci İş Akışı
Aday Memurların Asalet Tasdik Süreci İş Akışı
Dekan Atama  Süreci İş Akışı
Derece ve Kademe İşlemleri İş Akışı
Disiplin İşlemleri Süreci İş Akışı
Doçent, Profesör Atama Süreci İş Akışı
Görevde Yükselme Eğitimi Süreci İş Akışı
Görevlendirme İşlemleri süreci iş akışı
Ögretim Üyeleri Kadrolarının İlan Süreci İş Akışı
Ögretim Üyesi Dışında Akademik Kadrolarının İlan Süreci İş Akışı
Dilek, Şikayet ve Öneri İşlemleri İş Akışı
Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akışı
Ders Kesin Kayıt Yenileme İş Akışı
Sınava İtiraz Maddi Hata İş Akışı
Ders Sorumlularının Sisteme İşlenmesi İş Akışı
Özel Öğrenci Giden İşlemleri İş Akışı
Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı
Öğrenci İntibak İşlemleri İş Akışı
Öğrenci Mazeret Sınavı İş Akışı
Sınav Tarihleri Belirleme ve İlan İş Akışı
Müfredat Ders Planı Belirleme Değişiklik İş Akışı
Öğrenci Sehven Ders Değişikliği İşlemleri İş Akışı
Sınav Programları Not Girişi ve İlanı İş Akışı
Birim Kurul İşlemleri İş Akışı
Ders Programı Düzenlenmesi İş Akışı
Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı
Öğretim Elemanı Görevlendirmenin Yönetimi İş Akışı
Farklı Bir Yükseköğretim Kurumlarından Yazokulunda Ders Alma İş Akışı
Öğrenci Askerlik Durum Belgesi İşlemleri İş Akışı
Bütünleme Sınavı İş Akışı
Ek Ders ve Fazla Mesai İş Akışı
Mezunlarla İlgili Yapılan İşlemler İş Akışı
Mezuniyet İş Akışı
Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İş Akışı
Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı
Personel İşten Ayrılma İş Akışı
Tek Ders Sınavı İş Akışı
Fakülte Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı
Bölüm Başkanı Atama Süreci İş Akışı
İdari Personelin İzin İşlemleri İş Akışı
Akademik Personel İzin İşlemleri İş Akışı
Sınav Ücreti Ödeme İş Akışı
Personel Dış Görevlendirme İşlemleri İş Akışı
İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akışı
Öğretim Elemanı Sınav Ücreti İşlemleri İş Akışı
Doktor Öğretim Görevlisi Başvuru Süreci İş Akışı
Aylıksız İzin İşlemleri Süreci İş Akışı
Akademik  İzin İşlemleri İş Akışı
Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri İş Akışı
Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akışı