Birim Kalite Komisyonu
BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Başkan:                Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Selçuk KURU
Üye:                      Öğr. Gör. İrem PEKGÖZ
Üye:                      Öğr. Gör. Hazal KARAKUŞ
Üye:                      Mazhar ADA