İdari Kadro

Mazhar Ada

Yüksek Okul Sekreteri

Mustafa İnceoğlu

Bilgisayar İşletmeni

Atila Avunç

Memur

Gülizar Kurt

Memur

Hayrettin Yıldırım

Hizmetli