Diğer Hususlar
  • Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan bu yol haritasında, anlaşılamayan veya eksik kalan hususlar için adı geçen yönetmeliğin ilgili konularını düzenleyen maddelerine bakılabilir. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.