Diğer Hususlar
  • Tez Savunma Sınav Jürisi tarafından tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciler ilgili yönetmelik maddesinde belirtilmiş olan süre (3 ay) içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunmalıdır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencilerin düzeltmeden sonra ilgili Anabilim Dalına tekrardan başvuru yapması gerekmektedir. İş ve işlemlere ait sürecin en az bir ay öncesinden ilk başvurudaki gibi yeniden başlatması gerekir.
  • Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan bu yol haritasında, anlaşılamayan veya eksik kalan hususlar için adı geçen yönetmeliğin ilgili konularını düzenleyen maddelerine bakılabilir. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.