Dönem Projesi Değerlendirme İşlemleri
Dönem projesi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci otomasyon sisteminden öğrencinin notu verilir.