Mezuniyet ve İlişik Kesme Sürecindeki Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
  • 2 Adet Tez Veri Giriş Formu (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ web sayfasından tez bilgileri güncellenerek alınacak çıktının imzalı nüshası)
  • 3 adet ciltlenmiş tez nüshası (1 Adet tez sadece imzalı olacak)
  • 2 Adet CD Tezin basılmış son hali PDF ve Word formatında (Tezin içinde ıslak imza ve kişisel veri yer almayacak)
  • Öğrenci kimlik kartı