Misyon-Vizyon

Misyon

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, alanında sürdürülen lisansüstü eğitimi (Yüksek Lisans ve Doktora) düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri inceleyerek yenilik odaklı, bilimsel ve etik değerlere bağlı bir birim olarak, lisansüstü programların koordinasyonunu sağlamak yeni ve disiplinlerarası programları destekleyerek sorun çözme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilme potansiyeli olan; bilimin gelişmesine fayda sağlayan araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Vizyon

Vizyonumuz, tüm lisansüstü öğrencilerin dinamik bir gelecekte gelişmeye hazır olmasıdır. Dünya ölçeğinde bilgi toplumunun gelişimine öncülük ederek sürekli açık olmayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi hedefleyen; ülkemizin ürettiği bilginin her alanda evrensel rekabet gücünü arttıran; kazanılan değerleri toplumun gelişimine uyarlayan ve çözüm üreten sorumlu ve üstün nitelikli profesyoneller ve araştırmacılar yetiştirmeyi sağlayan lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti sunan bir birim olacaktır.