Tarihçe

Tarihçe

Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,  29/06/2021 tarih ve 31526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 28/06/2021 tarih ve 4180 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulmuştur.