İdari Kadro

Abdurrahman Yavuz

Enstitü Sekreteri

Gökhan Erkuş

Şef

Hayriye Yılmaz

Şef

Ömer Özger

Şef

Sedat Tiyrek

Şef

Süreyya İyigün

Bilgisayar İşletmeni