Müdürlük

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Çakır

Enstitü Müdür Yard.

Dr. Öğr. Üyesi Zahir Süslü

Enstitü Müdür Yard.

Abdurrahman Yavuz

Enstitü Sekreteri