İş Akışları
İA-054-Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Giriş İşlemi İş Akışı
İA-055-Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
İA-056-Birime Gelen Evrak Süreci İşlemleri İş Akışı
İA-057-Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması İş Akışı
İA-058-Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı
İA-059-Devir  İşlemleri İş Akışı
İA-060-Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri İş Akışı
İA-061-Doğum Vefat Evlilik Doğal afet yardımı İşlemleri İş Akışı
İA-065-Giyim Yardımı Süreci İş Akışı
İA-066-Hakediş İşlemleri İş Akışı
İA-074-Malzeme İsteği Süreci İş Akışı
İA-077-Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akışı
İA-078-Zimmetten Düşme İşlemleri İş Akışı
İA-084-Taşınır Çıkışları İş Akışı
İA-085-Taşınır Girişleri İş Akışı
İA-086-Taşınır Sayım İşlemi İş Akışı
İA-087-Taşınır Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı
İA-088-Taşınmaz Mal Yönetim İşlemleri Taşınmazların Kaydı İş Akışı
İA-245-Doğrudan Temin Mal  Hizmet Alımı İş Akışı
İA-255-Öğrenci Sosyal Faaliyet İşlemleri İş Akışı
İA-257-Bölüm Program Açma İş Akışı
İA-258-Akademik Takvim İş Akışı
İA-259-Çift Anadal İşlemleri İş Akışı
İA-260-Yandal İşlemleri İş Akışı
İA-261-Kurumlararası Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı
İA-262-Kurumlararası Yatay Geçiş Kayıt İşlemleri İş Akışı
İA-263-Kurumlararası Yatay Geçiş Giden Öğrenci İş Akışı
İA-264-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğunun Hazırlanması İş Akışı
İA-265-Satın Alma İşlemleri Yapılması İş Akışı
İA-266-Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akışı
İA-267-Ders Kesin Kayıt Yenileme İş Akışı
İA-268-Sınava İtiraz Maddi Hata İş Akışı
İA-269-Ders Sorumlularının Sisteme İşlenmesi İş Akışı
İA-270-Özel Öğrenci Giden İşlemleri İş Akışı
İA-271-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı
İA-272-Öğrenci İntibak İşlemleri İş Akışı
İA-273-Ek Madde-1 Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı
İA-274-Öğrenci Mazeret Sınavı İş Akışı
İA-275-Sınav Tarihleri Belirleme ve İlan İş Akışı
İA-276-Müfredat Ders Planı Belirleme Değişiklik İş Akışı
İA-277-Öğrenci Sehven Ders Değişikliği İşlemleri İş Akışı
İA-278-Sınav Programları Not Girişi ve İlanı İş Akışı
İA-279-Birim Kurul İşlemleri İş Akışı
İA-280-Ders Programı Düzenlenmesi İş Akışı
İA-281-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İşlemleri İş Akışı
İA-282-Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı
İA-283-Öğretim Elemanı Görevlendirmenin Yönetimi İş Akışı
İA-284-Ders Telafisi İş Akışı
İA-285-Farklı Bir Yükseköğretim Kurumlarından Yazokulunda Ders Alma İş Akışı
İA-286-Öğrenci Stajyer Ücreti Ödeme İşlemleri İş Akışı
İA-287-Ders Staj Uygulamaları Yönetimi İş Akışı
İA-288-Öğrenci Danışmanlık İşlemleri İş Akışı
İA-289-Öğrenci Askerlik Durum Belgesi İşlemleri İş Akışı
İA-290-Bütünleme Sınavı İş Akışı
İA-291-Ders Ekleme Bırakma Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı
İA-292-Ek Ders ve Fazla Mesai İş Akışı
İA-293-Mezunlarla İlgili Yapılan İşlemler İş Akışı
İA-294-Mezuniyet İş Akışı
İA-295-Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İş Akışı
İA-296-Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı
İA-297-Personel İşten Ayrılma İş Akışı
İA-298-Tek Ders Sınavı İş Akışı
İA-299-Fakülte Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı
İA-300-Bölüm Başkanı Atama Süreci İş Akışı
İA-301-İdari Personelin İzin İşlemleri İş Akışı
İA-302-Akademik Personel İzin İşlemleri İş Akışı
İA-303-Sınav Ücreti Ödeme İş Akışı
İA-304-Personel Dış Görevlendirme İşlemleri İş Akışı
İA-305-İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akışı
İA-306-Jüri Üyeliği Ödeme İşlemleri İş Akışı
İA-307-Öğretim Elemanı Sınav Ücreti İşlemleri İş Akışı
İA-308-Jüri Ücreti Hazırlama İşlemleri İş Akışı
İA-309-Doktor Öğretim Görevlisi Başvuru Süreci İş Akışı
İA-310-Aylıksız İzin İşlemleri Süreci İş Akışı
İA-311-Akademik Personel İzin İşlemleri İş Akışı
İA-312-Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri İş Akışı
İA-313-Dergi Yayınlanması İş Akışı
İA-314-Kıst Maaş Hazırlama İş Akışı
İA-315-Maaş Hazırlama İş Akışı
İA-316-Kamu Zararı İşlemleri Hazırlama Süreci İş Akışı
İA-317-Zimmet Verme İşlemi İş Akışı
İA-318-Tüketim Çıkış İşlemleri İş Akışı
İA-319-İhtiyacın Ortaya Çıkması İş Akışı