Akademik Personel Şube Müdürlüğü Formları

 

                                FORMLAR

 

          BELGELER

FR-430

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu

 

FR-431

Yabancı Dil Ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılan Programlardaki Öğr. Gör. Kadrolari Sözlü Sınav Tutanağı

 

FR-432

 Kamu Personeline Mahsus Yükleme Senedi Taahhutname ve Muteber İmzalı Muteselsil Kefalet Senedi (2547-39 madde)

 

FR-433 

Kamu Personeline Mahsus Yükleme Senedi Taahhutname ve Muteber İmzalı Muteselsil Kefalet Senedi (2547-35 madde)

 

FR-434 

Öğretim Elemanı Atanma Başvuru Dilekçesi

 

FR-435 

Öğretim Elemani Yillik Çalisma Raporu

 

FR-436

Öğretim Üyeligine Başvuru Dilekçe Örneği
(Dr.Öğr.Üyesi ve Doç.)

 

FR-437

Öğretim Üyeligine Başvuru Dilekçe Örneği (Profesör)

 

 

FR-438

Öğretim Görevlisi Araştirma Görevlisi Görev Süresi Uzatmalarında Esas Alinacak Bilgi Formu

 

 

FR-439

Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatmalarında Esas Alınacak Bilgi Formu

 

 

FR-440

İlk Defa Çalistirilacak Yabancı Uyruklu Ögretim ElemanlarIna İlişkin Bilgileri Gosterir Tablo

 

 

FR-441

Puanlama Şablonu Prof. (Ek-6)

 

 

FR-442

Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formu Öğr.Gör. ve Arş.Gör.

 

 

FR-443

Puanlama Şablonu( Ek-3)

 

 

FR-445

Fakülte Yüksekokul Nihai Değerlendirme Formu

 

 

FR-446

Meslek Yüksekokul Nihai Değerlendirme Formu

 

 

FR-447

Yabancı Dil ve  Yabancı Dille Eğt-Öğr. Yapılan Programlardaki Öğr. Gör. Kadroları İçin Nihai Değerlendirme Formu

 

 

FR-448

Meslek Yüksekokulları Ön Değerlendirme Formu

 

 

FR-449

Fakulte Yüksekokul Ön Değerlendirme Formu

 

 

FR-450

Yabancı Dil ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapilan Programlardaki Öğretim Görevlisi Kadrolari İçin Ön Değerlendirme Formu

 

 

FR-452

Akademik Kadro Talep Formu 

 

 

FR-464

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Yeniden Atanmaya İlişkin Akademik Değerlendirme Kurul Raporu

 

 

FR-485 Öğretim Üyesi İlanı Ön Değerlendirme Formu