Genel Bilgiler
AB Hayat Boyu Öğrenme Programının üniversitede tanıtımını yapmak, bu programlarla ilgili bilgilendirici konferanslar düzenlemek, bu programlara katılım sürecinde gerekli organizasyon hazırlıkları ve düzenlemeleri yapmak ve idari ve akademik birimleri ve öğrencileri bilgilendirmek,
Üniversitenin dış ilişkileriyle ilgili veri tabanı oluşturmak, Yabancı ülkelerden gelen heyetleri karşılamak, Üniversiteyi eğitimle ilgili ulusal ve ulusal arası toplantı, kongre ve sempozyumlarda temsil etmek,
Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nün yurt dışı faaliyetlerinde yer almak,
Rektörlük yönetiminin çeşitli uluslararası ilişkileri ve üyesi olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği v.b. gibi bazı uluslararası derneklerle ilişkilerini takip etmek,
Avrupa Birliği'nin bilimsel araştırmalara destek sağlamak amacıyla yürüttüğü 7. Çerçeve Programı ile ilgili bilgilendirme ve koordinasyonu sağlamak,