Farabi Programı
Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Batman Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü 2009 yılı itibari ile faaliyet göstermektedir. Koordinatörlüğümüz bu tarihten itibaren Türkiye’deki 49 Üniversite ile karşılıklı protokol imzalamış olup, öğrenci ve öğretim üyesi değişimine başlamış ve halen devam ettirmektedir.
Yükseköğretim Kurulu