Misyon-Vizyon
MİSYONUMUZ
Üniversitemizin misyonu uluslararasılaşma sürecini başarıyla yürüten bir dünya üniversitesi olma hedefine ulaşmak üzere; sürdürülebilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek, uluslararası öğrenci kabul politikasını saptamak ve uygulanmasını sağlamak, uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak; öğrenci, öğretim eleman ve idari personelin hareketlilik süreçlerini yürütmek, üniversitemizin uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanmasını sağlayacak altyapıyı oluşturmak, uluslararası ikili işbirliği anlaşmaları, ortak diploma programları ve değişim programları gibi uluslararası işbirliği anlaşmalarının eşgüdümü ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, üniversitemizin uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, işbirliği yaptığımız uluslararası üniversitelerin etkinliklerinin üniversitemizde duyurulmasını sağlamaktır.
 
VİZYONUMUZ
Ülkemizin uluslararasılaşma stratejilerini etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulayan, yükseköğretim sisteminde, uluslararasılaşma alanında, yeni oluşan ve gelişen koşullara hızla uyum sağlayarak, üniversitemizin tanınırlığına, saygınlığına ve uluslararasılaşmasına en üst düzeyde katkı sağlayan bir ofis olmaktır.