Teknoloji Fakültesi Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri
Kalite Politikası
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
  • Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir Fakülte olmayı,
  • Akademik ve idari personelin daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
  • Akademik ve idari personel ile birlikte öğrencilerde kalite bilincini tesis etmeyi,
  • Akademik, sanayi ve toplumsal projeler oluşturulmasında işbirlikleri içinde olmayı,
Kalite Politikası olarak belirlemiştir.
 
Kalite politikamız çerçevesinde oluşturduğumuz hedefler:
- Yılda 1 kere, danışma kurullarının görüşleri de dikkate alınarak, Mühendislik bölümlerinde Eğitim-Öğretim Planlarının güncelliğini sağlamak,
- Çağın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, Mühendislik bölümlerinde, girişimci ve yenilikçi mesleki uygulamalarla ilgili, yılda en az 1 faaliyette bulunmasını sağlamak,
- Mesleki eğitimin gelişimine yönelik stratejileri belirlemek amacıyla, Mühendislik bölümlerinde, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve diğer paydaşlar ile en az 1 işbirliği protokolü yapmasını sağlamak,
- Mesleki uygulamaya yönelik belirlenmiş stratejileri planlamak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, her programda en az 1 yarıyıl veya haftada en az 8 saat uygulama eğitimini yaptırmak.