Kalite Politikamız
KALİTE POLİTİKAMIZ

Teknik Eğitim Fakültesi’nin faaliyetlerini uluslararası standartlar ve yasal mevzuata uygun olarak yürüten, kalite güvence sistemi içerisinde üstün performansa odaklanan, düzenli izlemeye dayalı, iyileştirme ve sürdürebilirliği performans göstergeleriyle izleyen, kalite odaklı yönetim sistemini esas almıştır.

Eğitim ve Öğretim Kalite Politikamız

 • Eğitim-öğretim süreçlerini paydaşların katılımıyla, ulusal ve uluslararası işbirliklerinden faydalanarak sürekli olarak iyileştirmek,
 • Öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışı benimseyerek, öğrencinin öğrenmesini desteklemek amacıyla bilimsel ve teknolojik imkânlar sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası eğitim işbirliklerini güçlendirerek evrensel bilim anlayışına uygun eğitim-öğretim hizmetlerini sunmak,
 • Öğrencilerin mezuniyet sonrasında ulusal kalkınma çabalarına etkili bir biçimde katılmalarını sağlamak için yüksek kalitede bir eğitim sunmak,
 • Çalışanların ve öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılımını destekleyerek üniversitemizin ve ülkemizin uluslararası alanda tanınırlığına katkıda bulunmak,
 • Öğrencilerin sosyo-kültürel becerilerinin artırılması için, üniversite seçmeli ders havuzu oluşturmak,
 • Uzaktan eğitim ile eğitimde erişilebilirlik fırsatı sunmak,

Araştırma Geliştirme Kalite Politikamız

 • Öğrenci ve öğretim elemanlarının niteliklerini geliştirmelerini sağlamak ve bilimsel başarılarını desteklemek,
 • Eğitim ve araştırma süreçlerini paydaşların katılımıyla ulusal ve uluslararası işbirliklerinden faydalanarak sürekli olarak iyileştirmek,
 • Üniversite Sanayi İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla Üniversite sanayi işbirliğini arttırmak ve endüstrinin gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak,
 • Yenilikçi Ar-Ge çalışmaları ile bilim ve teknoloji üretmek,