Tanıtım
Batman Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi; 4 yıllık Eğitim ve Öğretim vermek üzere 13.11.2009 tarih ile 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur.

Batman Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi; gün geçtikçe ilerleyen, sektörel paydaşlarının desteğiyle Eğitim ve Endüstri sektöründe bilgi ile teoriğin yanında teknolojinin uygulanmasında yetkin elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.