Dekanlık Mesajı
Dekanın Mesajı
 
Fakültemizin kuruluş amacı bölgemizin ihtiyaç duyduğu endüstri ile bağları güçlü, bilim ve teknoloji üretebilen ve özellikle uygulama becerisine sahip, mesleklerini başarıyla icra edebilecek, iş dünyasının beklentilerini karşılayacak, üstün vasıflı teknik meslek insanları yetiştirmektir.  Fakültemizde, öğrencileri iyi bir birey olarak yetiştirecek, köklü geleneğini ve kültürünü koruyacak, kendine olan güveni artıracak, girişimcilik ruhunu ortaya çıkaracak bir eğitim sistemini uygulamaya çalışılmaktadır. Fakültemiz ayrıca tüm bölümlerinde çift ana-dal yapma imkânı da sağlamakta olup iki farklı diploma verebilmektedir. Teknik Eğitim Fakültelerini diğer teknik fakültelerden ayıran en temel özelliklerden biri uygulama ağırlıklı ve endüstri odaklı bir eğitim vermeleridir. Müfredatımızda teorik derslerin yanında hemen hemen her dersin uygulama kısmı da mevcuttur. Bu sebeple Teknoik Eğitim Fakülteleri, özellikle uygulamalı çalışmalara yatkın, proje ve takım odaklı çalışmalardan hoşlanan, disiplinler arası çalışmaları seven öğrenci adaylarının daha çok tercih ettiği bir fakültedir. 
Tüm bu süreçte bizlere katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza ve sabırsızlıkla beklediğimiz öğrencilerimize sevgi ve şükranlarımızı sunarız.