Dekan Mesajı
Sevgili Öğrencilerimiz;
Üniversitemizin “Bilgiyi Enerjiye Dönüştüren Üniversite” sloganı ile çıktığımız yolda fakültemiz, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için önemli sorumluluklara sahiptir. Sağlık hizmetlerinin faydalı bir şekilde sunulması ancak farklı disiplinlerin birarada sistematik bir yaklaşım çerçevesinde ortak bir amaç için çalışmasıyla mümkündür. Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilebilmesi, sadece sağlık alanındaki iyileştirmelerle değil; aynı zamanda sosyal ve kültürel alanda yapılacak olan ve tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek politikalarla mümkündür. Bu kapsamda fakültemiz bünyesinde hem sağlık hem de sosyal bilimler alanlarını içeren bölümlerimizden mezun verdiğimiz sağlık profesyonellerine katmış olduğumuz geniş bakış açısı, toplum sağlık düzeyinin artmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Fakültemiz bünyesinde; Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümleri multidisipliner bölümler bulunmaktadır.
‘’Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’’ ile 2021 yılında ‘’Enerji’’ alanında Pilot Üniversiteler arasında yerini almış olan üniversitemizin çalışma alanları genişlemiştir. Bununla beraber misyon farklılaşmasına giden fakültemiz de enerji alanındaki farklılaşmanın getirmiş olduğu katkıları fırsat bilerek sağlık alanında sahaya yansıtarak topluma olan katkısını artırmayı hedeflemiştir. Üniversitemizin “Enerji” alanında ihtisaslaşması ile oluşabilecek multikültürel ortamın gerektireceği sağlık turizmine fakültemizin katkı sunacağını ön görmekteyiz.
Fakültemiz, toplum sağlığını koruması ve geliştirmesi için tüm koşullarda sorumluluk alabilecek, bilimsel açıdan yetkin, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, yenilikçi, gelişime açık sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte eğitim, araştırma ve sağlıkla ilgili uygulama alanlarında, ulusal-uluslararası düzeydeki çalışma planlarına uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir.
Öğrencilerimizin alanında uzman, genç ve dinamik akademik kadromuz; sevgi ve hoşgörüyle çalışan idari personelimizle birlikte akademik ve sosyal alanda gelecekte elde edeceği başarıları hayal etmek hiç de zor değildir.
Sizleri sevgi ve içtenlikle selamlıyor, heyecanını birlikte yaşayacağımız nice başarılar diliyorum.
Prof. Dr. Osman PAKMA