Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
Misyon
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak misyonumuz, gelişen ve değişen dünyada bilimin ışığında evrensel değer ve bilgileri öğrencilerimize sunmak, sürekli iyileştirme sağlamak, üniversite-sanayi–toplum işbirliğini sağlayarak ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunabilen Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı çağdaş ve özgür düşünebilen bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
Fakültemizin vizyonu, insanlığa yararlı olabilmek için bilgi üretiminde söz sahibi olmaktır. Bu bağlamda, gerek akademik çalışmalar gerekse öğrenciler tarafından tercih edilme yönünden Fakültemizin ulusal ve uluslararası normlara uygun, seçkin yükseköğrenim kurumları arasında yer almasını sağlamak ve sürekli iyileştirme yapmaktır.
Temel Değerlerimiz
- Yüksek Kalitede Eğitim ve Araştırma
-Bilimsel Özgürlük
-Katılımcılık
-Topluma Hizmet
-Etik Değerler
-Şeffaflık, güvenilirlik, eşitlik, yenililçilik.