Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
Misyon
Üniversitemiz faaliyetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi ilekaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için uluslararası iç denetim standartlarına uygun denetim ve danışmanlık hizmeti vermek , ayrıca kurumsal yönetim , risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinlik düzeyinin artırılmasında yönetime katkı vermek

Vizyon
Tarafsız, dürüstlük, yetkinlik ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda, sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, Üniversitenin faaliyetlerine yardımcı, hataları önleyici önerilerde bulunan bir birim olmaktır.

Temel Değerler
 Bağımsızlık ve Objektiflik
 Mesleki Yeterlilik
 Azami Mesleki Özen ve Dikkat
 Sürekli Mesleki Gelişim