Misyon ve Vizyon
Birim Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
Hasankeyf Meslek Yüksekokulu’nun Misyonu; milli ve manevi değerlerimizden güç alıp çağdaş ve evrensel değerlere uyum sağlayabilen, kurulu bulunduğu bölgenin öncelikli alanlarına yönelik meslek dallarında Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ’ne uygun eğitim programları geliştirip uygulayan ve evrensel düzeyde bilimsel bilgi birikiminden ve sektörel işbirliklerinden yararlanarak, ön lisans düzeyinde, alanında mesleki yeterliliğe sahip, meslek ve iş etiği normlarının bilincinde olan, sürekli gelişime açık, araştırıcı, sorgulayıcı, alanında dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, çözüm odaklı, topluma ve çevreye karşı sorumlu bireyler yetiştirmek;  eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma ve proje çalışmalarıyla toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişmesine yönelik ihtiyaçların ve sorunların çözümüne katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz
Hasankeyf Meslek Yüksek Okulu’nun vizyonu; adını aldığı binlerce yıllık tarihi geçmişi bulunan Hasankeyf İlçesi’nin Dünya Kültür Mirası olarak sahip olduğu marka değeri ile özdeş eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunarak, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, tanınan, yenilikçi, girişimci ve mezunlarının dünyanın her yerinde tercih edildiği bir eğitim kurumu olmaktır.


Mission:
To raise individuals who are professionally competent in their field, aware of the norms of professional and business ethics, open to continuous improvement, inquiring, able to follow the developments in the world in their field, solution-oriented, responsible for the society and the environment; to contribute to the solution of the needs and problems of the life-long education and development of the society through education-training and scientific research and project studies by drawing strength from our national and moral values, adapting to contemporary and universal values, developing and implementing training programs in line with the Turkish Higher Education Qualifications Framework in the priority areas of the region where it is established, and making use of scientific knowledge and sectoral collaborations at the universal level.

Vision:
To be an educational institution where nationally and internationally respected, recognized, innovative, entrepreneurial and graduates are preferred all over the world by carrying out educational, training and scientific research activities identical to the brand value of Hasankeyf District, which has a history of thousands of years, from which it is named, as a World Cultural Heritage.