Gastronomi Topluluğu
Aşçılık Topluluğu, Batman Üniversitesi, Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinin talepleri üzerine 2021 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Aşçılık Topluluğu 5 yönetim kurulu üyesi, 350 aktif üye ve 1 akademik danışmandan oluşmaktadır. Aşçılık Topluluğu etkinlikleri ile öğrencilere sosyal kazanımların yanı sıra, yapılan workshop, teknik gezi, sosyal sorumluluk projeleri ve seminer eğitimleri ile öğrencilerin mesleki donanımlarının artırılması hedeflenmektedir. Aşçılık Topluluğu’nun karar, yürütme ve denetim organları ‘Batman Üniversitesi Öğrenci Topluluğu Kurma Prosedürü’ esas alınarak oluşturulmuş olup, tüm faaliyetlerini Prosedür hükümlerine uygun olarak Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülmektedir.
Aşçılık Topluluğunun amacı, Batman Üniversitesi öğrencilerinin ve Aşçılık programı öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmalarına katkı sağlamaktır. Ayrıca Turizm ve Gastronomi alanındaki bilgi ve becerilerini arttırmak, çalışma yeteneklerini geliştirmek, sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki etkinliklerini arttırmak, uluslararası alanda bilgi edinmelerini sağlamak, turizm anlayışı kapsamında çeşitli alanlarda farkındalık yaratmak ve sektörde Batman Üniversitesi’ni temsil etmektir.
Topluluğun Faaliyet Alanları
  • Gastronomi Alanında Yapılan Etkinlikler
  • Workshoplar
  • Gurme ve Şefler İle Söyleşiler
  • Tadım Etkinlikleri
  • Gastronomi Gezileri
  • Sosyal Sorumluluk Projeleri