Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Swot Analizi
İç Çevre Dış Çevre
Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler
Yüksekokulumuzun mevcut bölüm ve programlar için fiziki ve teknik imkânlarının yeterli olması (Bilgisayar Laboratuvarı, Uygulama Mutfağı, 2 Adet Konferans Salonu)
 
Aktif olan ve açılması planlanan bölüm ve programların popüler olması
 
Yüksekokulumuza bağlı uygulama otelinin olması
 
Üniversite üst yönetiminin Yüksekokulumuza özel ilgi göstermesi
 
Yüksekokul binasının, yeni açılacak bölüm ve programların derslik ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek kapasitede olması
 
Yüksekokulumuzun Hasankeyf gibi marka değeri yüksek ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir ilçede olması
 
Yüksekokulun organizasyon yapısına uygun akademik ve idari kadro yapısının kurulamaması
 
Alanında uzman ve nitelikli idari personel sayısının yetersiz olması
 
Öğrencilerin sosyal ve kültürel imkânlardan yararlanabileceği ortamın bulunmaması
 
Mevcut iki derslik dışındaki dersliklerin ve servis laboratuvarın fiziki ve teknik araç-gereç ve malzemelerinin olmaması
 
Akademik ve idari personel ofislerinin fiziki ve teknik araç-gereç ve malzemelerinin yetersiz olması
Öğrenci işleri ofisinin olmaması
 
Kütüphanenin olmaması
 
Kantin-kafeterya hizmetlerinin sunulamaması
 
Ulusal ve Uluslararası öğrenci değişim programlarının varlığı
 
Sektör ihtiyaçlarına cevap verebilecek öğrenci sayısının bulunması
 
Ülkemizde ara eleman iş gücüne olan ihtiyacın her geçen gün artması
 
Kendi işinin kurabilme imkânının bulunması
 
Meslek Yüksekokul mezunlarının dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçiş kontenjanlarında önemli artışlar sağlanmış olması
 
 
 
Gençlerin işsizliğinde gözlenen yüksek artış
 
Toplumda Meslek Yüksekokullarına karşı olumsuz bir algının varlığı
 
Açık öğretim Ön lisans programlarının sayılarının kontrol altında tutulmaması ve kontenjanlardaki artış
 
Kontejan belirlenirken Eğitim- İstihdam ihtiyacının nitelik ve nicelik olarak dikkate alınmaması
 
Yeni Kurulan Hasankeyf ilçesin inde bulunmamıza istinaden avantajların kaybolabileceği ve bu neden öğrenci tercihinde olası azalmalar