Müdürlük

Doç. Dr. Abdülkadir Çorbacı

Yüksekokul Müdür V.

Öğr. Gör. İlker AKSOY

Yüksekokul Müdür Yrd.

Öğr. Gör. Erşad Tan

Yüksekokul Müdür Yrd.

Kinyas Demir

Yüksekokul Sekreteri