VII. ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİNE OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OLARAK TAM KADRO KATILIM SAĞLADIK.
13 Haziran 2023, Salı

Doç. Dr. Ülker Can, Öğr. Gör. Erşad Tan, Öğr. Gör. Gülcan Dagasan ve Öğr. Gör. Hüseyin Gül tarafından hazırlanan “Bölgesel Turizm Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizme Yönelik Tutumu: Hasankeyf Örneği” başlıklı bildirinin, 08.06.2023 tarihinde VII. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi’nde Öğr. Gör. Erşad Tan tarafından başarılı bir şekilde sunumu gerçekleştirilmiştir. Tüm bölüm hocalarımıza, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri bölümünü en iyi şekilde temsil ettikleri için teşekkür eder, başarılarının devamı dileriz.