Ders Muafiyeti Başvuru İşlemleri
07 Ekim 2023, Cumartesi
Batman Üniversitesi Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi doğrultusunda, ilgili başvuru belgeleriniz ile birlikte 13.10.2023 tarihine kadar “Ders muafiyeti başvurunuzu” lütfen Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine yapınız.

BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Transkript (Resmi Onaylı)
Onaylı ders içerikleri
Muafiyet Talep Formu

Aşçılık Programı Ders Muafiyet Başvuru Formu