Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Genel Bilgi
KAMU YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Bölümdeki Programlar
Avrupa Topluluğu Öğrenci alımına başlanmadı.


Avrupa Topluluğu  Program Profili
Avrupa Topluluğu Programı, Sason Meslek Yüksekokulu Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü altında yer alan bir ön lisans programıdır. Bu programın öğretim dili Türkçe, öğrenim süresi 2 yıldır. Program Avrupa Toplulukları ve antlaşmaları, Avrupa Birliği’nin yapısı, işleyişi, tarihi ve Türkiye ile ilişkilerini ve geleceğini incelemek üzere kurulmuştur.

Misyon   
Araştırma yöntemleri ve becerileri gelişmiş, genel kültür ve sosyal bilimler yönünden donanımlı, meraklı, güncel ve toplumsal olaylara duyarlı, var olan süreçleri hem uluslararası sistemin dinamikleri çerçevesinde hem Türkiye özelinde değerlendirebilecek yetkin ve nitelikli genç insanlar yetiştirmektir.

Vizyon
Kendi kültürünü koruyan ve evrensel değerlere sahip, bilimsellik objektiflik, dürüstlük ve şeffaflık, yaratıcılık, esneklik, çağdaş yaklaşımlara açıklık, toplumsal gerçeklere duyarlılık anlayışıyla çalışarak öğrencilere çok boyutlu, geniş kapsamlı ve uluslararası ilişkiler odaklı bir eğitim sunmak.

İstihdam Olanakları
Avrupa Topluluğu Programı’nı başarı ile tamamlayan mezunlar, Avrupa Birliği odaklı araştırma ve proje merkezlerinde istihdam etme imkanı elde ederler.