Genel Bilgiler
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMİ BÖLÜMÜ

Bölümdeki Programlar
Organik Tarım AKTİF
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Öğrenci alımı yok.
Fidan Yetiştiriciliği Öğrenci alımına başlanmadı.
Seracılık Öğrenci alımına başlanmadı.
Süt ve Besi Hayvancılığı Öğrenci alımına başlanmadı.

Organik Tarım Program Profili
Organik Tarım Programı, Sason Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında 2013 tarihinde açılmıştır. Öğretim dili Türkçe, öğrenim süresi 2 yıl olan program örgün eğitimine 2018 yılında aktif olarak başlamıştır. Program, Organik tarım kapsamında bilimsel yöntemlerle çalışacak, topluma sağlıklı gıdalar temin etme ve tüketme imkanı sağlayacak, biyogüvenliğin ve biyoçeşitliliğin önemini kavramış, pazarlama, üretim ve işleme konularında bilgiye sahip, pazarın genişleme eğilimlerini takip edebilecek ve yönlendirebilecek, dünyada organik tarım konusundaki yeni yaklaşımlara uyum sağlayabilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programımız öğrencileri ön lisans derecesine sahip ve Organik Tarım Teknikeri ünvanı ile mezun olmaktadırlar. 

Misyon
Çağın ihtiyaçlarına uygun, modern tarımsal teknik ve yöntemleri uygulamaya dökebilen, kapsamlı bilgi ve teknolojiyi geliştirebilen, tarımsal eğitim ve öğretimde yeniliklere açık, donanımlı ve ülke tarımına katkıda bulunacak, alanında uzman ve bilgi düzeyi yüksek nitelikli tekniker konumunda ara eleman yetiştirmek.

Vizyon
Üretimde kimyasal girdi ve ilaç kullanmadan, yönetmelik çerçevesinde izin verilen girdiler kullanımı ile yapılan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim yapabilen ve öğrendiklerini modern tekniklerle bağdaştırabilen Organik Tarım Teknikeri yetiştirmek.

İstihdam Olanakları
Organik Tarım Teknikerleri; Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda, Üniversitelerde, Araştırma Enstitüleri ve Belediyelerde, Organik tarım işletmelerinde, Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında, Örtü altı sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği yapılabilen firmalarda, Fide ve fidan üretim tesislerinde, Tohum üretim işletmelerinde, Topraksız tarım işletmelerinde istihdam olanaklarına sahiptir.