Genel Bilgi
Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Yüksekokulun kuruluş aşamasında açılan diğer iki bölümden biridir.  Bünyesinde Turist Rehberliği programı yer almaktadır. Bölüm kapsamında; yeterli bilgi ve donanıma sahip, turizm sektörünün ve özellikle seyahat acenteciliği ve havacılık sektörünün talep ettiği nitelikli ve kalifiye elemanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Program mezunları; seyahat işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği, turizm rehberliği ve turizm işletmeciliği gibi lisans programlarına dikey geçiş yapma imkanına sahiptir.