Tarihçe
Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi; 4 yıllık Eğitim ve Öğretim vermek üzere 13.11.2009 tarih ile 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur.
Fakültemiz bünyesinde aşağıdaki 3 bölüm açılmıştır.
1- Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü,
2- Otomotiv Mühendisliği Bölümü
3- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
 
 
Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi; gün geçtikçe ilerleyen, sektörel paydaşlarının desteğiyle Eğitim ve Endüstri sektöründe bilgi ile teoriğin yanında teknolojinin uygulanmasında yetkin elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.