Dekanın Mesajı
Dekanın Mesajı
 
Fakültemizin kuruluş amacı bölgemizin ihtiyaç duyduğu endüstri ile bağları güçlü, bilim ve teknoloji üretebilen ve özellikle uygulama becerisine sahip, mesleklerini başarıyla icra edebilecek, iş dünyasının beklentilerini karşılayacak, üstün vasıflı mühendisler yetiştirmektir.  Fakültemizde, öğrencileri iyi bir birey olarak yetiştirecek, köklü geleneğini ve kültürünü koruyacak, kendine olan güveni artıracak, girişimcilik ruhunu ortaya çıkaracak bir eğitim sistemini uygulamaya çalışılmaktadır. Fakültemiz ayrıca tüm bölümlerinde çift ana-dal yapma imkânı da sağlamakta olup iki farklı diploma verebilmektedir. Teknoloji Fakültelerini diğer mühendislik fakültelerinden ayıran en temel özelliklerden biri uygulama ağırlıklı ve endüstri odaklı bir eğitim vermeleridir. Müfredatımızda teorik derslerin yanında hemen hemen her dersin uygulama kısmı da mevcuttur. Bu sebeple Teknoloji Fakülteleri, özellikle uygulamalı çalışmalara yatkın, proje ve takım odaklı çalışmalardan hoşlanan, disiplinler arası çalışmaları seven öğrenci adaylarının daha çok tercih ettiği bir fakültedir. Teknoloji Fakültelerini diğer mühendislik fakültelerinden ayıran özelliklerden bir diğeri ise; yaz stajına ilaveten tam bir yarıyıl alanları ile ilgili kurum-kuruluş ve işletmelerde yapılan işyeri eğitimidir. 7+1 sistemi olarak ta isimlendirilen bu uygulama Yüksek Öğretim Kurumu tarafından ülkemizde ilk defa Teknoloji Fakültelerinde uygulanmış ve başarılı olunmuştur. Fakültemizde bütün mühendislik programlarında son sınıfın 7. veya 8. yarıyılında 14 hafta boyunca işyeri eğitimi yapılmakta olup öğrencilerimiz stajyer mühendis olarak işletmelerde eğitim görmektedir. Tüm bu süreçte bizlere katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza ve sabırsızlıkla beklediğimiz öğrencilerimize sevgi ve şükranlarımızı sunarız.
 
 
 
                                                                                                                          Prof. Dr. Hamit ADİN
                                                                                                                      Teknoloji Fakültesi Dekanı