Misyon-Vizyon
Misyon

Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, bağımsız ve eleştirel düşünen, bilgiye ulaşan, ulaşmış olduğu bu bilgileri özümseyip problemlerin çözümünde kullanan, çağdaş teknolojileri üreten ve uygulayan endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmek ve bunun yanı sıra mesleki teknik öğretime donanımlı eğiticiler kazandırmaktır.


Vizyon

Bilim ve teknoloji dünyası ve endüstri ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü saygın ve tanınmış bir Fakülte olmaktır.