Tanıtım
Program Hakkında; Ekonomi Bölümünün amacı genel iktisat kavrayışı almış, dünyayı iyi algılayabilen, özel sektör ve kamudaki sorunları çözmeye ve kararlar almaya ilgi duyan ve bunun için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış mezunlar yetiştirmektir. Küresel gelişmeleri takip etme ve karşılaşılacak sorunlara bölgesel ve yerel düzeyde çözüm geliştirme yetisine sahip mezunlarımız ileriki yıllarda üst düzey yöneticiliğe aday olabilecekleri gibi, ekonomi ve benzer alanlarda yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitime devam edebilecek nitelikleri de elde edeceklerdir.
Program Profili; İktisat Bölümü, Batman Üniversitesi Rektörlüğü’nün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu’nun 07.12.2010 tarihi toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Bilginin stratejik sermaye olduğu bir sürecin içindeyiz. Ülkeler, şirketler, think tank’ler ve üniversiteler için bilgi üretimi hayati bir önemi haizdir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak bu süreçte önemli bir rol oynamayı hedefliyoruz.
İktisat, Bölüm olarak öğrencilerimize dinamik bir kültürel ve sosyal ortamda kusursuz bir eğitim sunmayı öngörüyoruz. Bu yaklaşımla öğrencilerimize, entelektüel merak, kişisel gelişim, sosyal farkındalık, problem çözümü gibi niteliklerin kazandırılması için çalışmalar yapılmaktadır.

YÖK ATLAS: https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=101790135