Görev, Yetki ve Sorumluluklar
GT-000 Görev, Yetki ve Sorumluluklar (a)
GT-000-01 Görev, Yetki ve Sorumluluklar (b)
GT-001 Rektörlük Özel Kalem
GT-002 Genel Sekreterlik
GT-003 Hukuk Müşavirliği
GT-003-1 Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşaviri Görev Tanımı
GT-003-2 Hukuk Müşavirliği Avukat Görev Tanımı
GT-003-3 Hukuk Müşavirliği İdari Personel Görev Tanımı
GT-004 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
GT-005 Personel Daire Başkanlığı
GT-006 Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
GT-007 Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
GT-008 İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
GT-009 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
GT-010 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
GT-011 Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
GT-012 Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
GT-013 Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
GT-014 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
GT-015 İslami İlimler Fakültesi
GT-016 Güzel Sanatlar Fakültesi
GT-017 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
GT-018 Teknik Eğitim Fakültesi
GT-019 Sağlık Yüksekokulu
GT-020 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
GT-021 Turizm Fakültesi
GT-022 Yabancı Diller Yüksekokulu
GT-023 Meslek Yüksekokulu
GT-024 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
GT-025 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
GT-026 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
GT-027 Hasankeyf Meslek Yüksekokulu
GT-028 Kozluk Meslek Yüksekokulu
GT-029 Sason Meslek Yüksekokulu
GT-030 Beşiri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
GT-031 Fen Bilimleri Enstitüsü
GT-032 Sosyal Bilimler Enstitüsü
GT-033 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
GT-034 Kordinatörlükler
GT-035 Uygulama Ve Araştırma Merkezleri
GT-036 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü