Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Haberler

Üniversitemiz, “Kültürel Miras Çalışmaları” ve “Enerji Teknolojileri” Konusunda İhtisaslaşmayı Hedefliyor

10.05.2018

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi 2. Çağrısı Niyet Beyanı Veren Üniversiteler Toplantısı’na katılan Rektör Durmuş, “Kültürel Miras Çalışmaları” ve “Enerji Teknolojileri” alanında ihtisaslaşmayı planladıklarını ve bu çerçevede niyet beyanı sunduklarını açıkladı.

 

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, YÖK’te düzenlenen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi 2. Çağrısı Niyet Beyanı Veren Üniversiteler Toplantısı’na katıldı.

 

Batman Üniversitesi’nin de “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi 2. Çağrı”sına “Kültürel Miras Çalışmaları” ve “Enerji Teknolojileri” konusunda niyet beyanı verdiklerini belirten Rektörümüz Dumuş, Üniversitemizin bu iki alanda ihtisaslaşarak şehrimizin ve bölgemizin kalkınmasına destek olmasını istediklerini, bu çerçevede Üniversitemizin “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ne katılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

 

Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve YÖK işbirliği ile yürütülen proje ile üniversitelerin belirli alanlarda içinde bulunduğu bölgenin gelişmesine katkıda bulunması amacıyla ihtisaslaşmalarını öngördüğünü belirten Rektör Durmuş, 2. Çağrı kapsamında “Enerji Teknolojileri” ve “Kültürel Miras Çalışmaları” alanında özellikle var olan potansiyelimizin güçlendirilmesi ve geliştirilmesiyle başta Batman olmak üzere Türkiye’nin bu alandaki sanayisine ve turizmine katma değer oluşturmayı hedefledikleri söyledi.

 

Rektörümüz Durmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

 

Enerji Teknolojileri Alanında İhtisaslaşma

 

Dünya’da giderek artan enerji talebinin karşılanması konusunda sınırlı enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması yönünde yeni yöntemler geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Başvurulan alan kapsamında olan yenilenebilir enerji kaynakları arasında ilk sırada yer alan “güneş enerjisi”, gerek çevreci olması gerekse ucuz işletme maliyeti sebebi ile birçok uygulamayla enerjinin daha verimli kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte ısı ve elektrik üretimi odaklı yapılacak çalışmaların desteklenmesinin ülke yararına olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca “içten yanmalı motorlarda alternatif enerji kaynakları kullanımı” ve “mevcut sistemlerin rehabilitasyonu” konuları da enerji stratejilerindeki güncelliğini korumaktadır. Özellikle hidrojenin enerji kaynağı olarak kullanımı bu geçiş döneminde önem arz etmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmaların desteklenmesinin, ülkemiz yararına olacağı kanaatindeyiz.

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programlarının diğer bölge üniversitelerinde karşılığı bulunmamaktadır. Nitekim Üniversitemiz lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ders veren 1 Profesör, 2 Doçent Dr. ve 8 Dr. Öğretim Üyesi’nden oluşan kadrosuyla “Enerji Teknolojileri” alanında ihtisaslaşmayı ve farklılaşmayı başarmıştır.

 

Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde bulunan ve bölgede başka örneği olmayan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü de tüm ülke için büyük önem taşıyan petrol, doğal gaz ve jeotermal enerji konularında temel ve mühendislik bilimi eğitimi vermektir. Nitekim eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda, TP ve bağlı şirketlerde, BOTAŞ ve TÜPRAŞ gibi şirketlerde, Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde, LPG sektöründe ve birçok büyük petrol, doğalgaz ve jeotermal şirketlerinde iş bulabilmektedirler.

 

Kültürel Miras Çalışmaları Alanında İhtisaslaşma

 

Kültürel miras değerleri, ülkemizin tanıtımı ve turizmi için oldukça büyük önem taşımaktadır. Turizm gibi ülkemizin önemli bir sektörü, söz konusu kültür varlıklarının değerlendirilmesi, tanıtılması ve korunarak geleceğe aktarılması ile sürdürülebilirliğini korumaktadır. Bu yüzyılda ön plana çıkan iki kavram, hızlı gelişme ve büyüme ise kültürel değerlerin ve kültürel kimliğin korunması ile dengelenmeye çalışılmaktadır.

 

Batman Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi, kültür varlıkları bakımından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu durum, gerek bölgenin tanıtımı gerekse bölge turizminin geliştirilebilmesi açısından da oldukça önemlidir. Nitekim Üniversitemiz Arkeoloji Bölümü, Sanat Tarihi Bölümü ve Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü lisans programları,  Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Arkeoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ile Fen Bilimleri bünyesinde bulunan Arkeometri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programları çerçevesinde Kültürel Miras Çalışmaları’nı içeren meslek gruplarına uzmanlar yetiştirmektedir. Ayrıca 2018 yılında “Kültürel Miras Yönetimi ve Turizm Disiplinlerarası Tezli /Tezsiz YL programı” başvurusunu yaparak YÖK verilerine göre henüz Türkiye’de olmayan bir programın başlatılması için girişimde bulunulmuştur. Bölge üniversiteleri arasında 2 Profesör, 1 Doçent Dr., 5 Dr. Öğretim Üyesi ve 4 Öğr. Gör. ile bu potansiyelde lisans ve yüksek lisans eğitim vererek ihtisaslaşmasını sürdüren başka bir örnek bulunmamaktadır.

 

Batman ve Çevresi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin tamamladığı Batman İli Kültür Envanteri projesinin yanı sıra Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin bilimsel başkanlıkları ve/veya danışmanlıkları altında veya katılımlarıyla yürütülen arkeolojik kazılar (Göbeklitepe, Hasankeyf, Kelenderis, Ilısu Barajı ve Doğanpınar Barajı kurtarma kazıları gibi), yüzey araştırmaları ve çeşitli projeler kapsamında ortaya koyulan sonuçlar, ulusal ve uluslararası yayınlar da Üniversitemizin bu konudaki farklılaşması ve uzmanlığı doğrultusunda bölgenin ve ülkemizin Kültürel Miras Çalışmalarına çok önemli katkılarda bulunulmaktadır.

Üniversitemiz, “Kültürel Miras Çalışmaları” ve “Enerji Teknolojileri” Konusunda İhtisaslaşmayı Hedefliyor

Üniversitemiz, “Kültürel Mi...

Üniversitemiz, “Kültürel Mi...

Üniversitemiz, “Kültürel Mi...

Üniversitemiz, “Kültürel Mi...