Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Haberler

Rektörümüz Durmuş, Yeni TÜBİTAK'ın Yeni Destek Programlarının Tanıtımı Toplantısına Katıldı

31.05.2018

Rektörümüz Durmuş, "Ülkemizin 2023 Yılı Hedefleri Doğrultusunda Yeni TÜBİTAK'ın Yakın Dönemdeki Destek Programlarının Tanıtımı Toplantısı"na Katıldı

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda yakın dönemde yürütülmeye başlanacak olan destek programları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ve diğer üniversite rektörlerinin katılımıyla, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından, TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonu’nda kamuoyuna tanıtıldı.

 

Prof. Dr. Hasan Mandal, açılış konuşmasında, TÜBİTAK’ın üniversitelerin, akademinin ilişkide bulunduğu en önemli kurumların başında geldiğini; ülkemizin bilim, teknoloji, yenilik politikalarının belirlenmesi sürecine katkı verdiği, destek programlarının düzenleyicisi ve uygulayıcısı olduğunu ifade etti. Ülkemizin 2023 Yılı Hedeflerini hatırlatan Prof. Dr. Mandal, “10 büyük ekonomiden biri olmayı hedefliyoruz. TÜBİTAK da, bu hedefe ulaşma görevini, kendi yasal çerçevesinde, görev tanımları çerçevesinde, başarılı ve yetkin bir biçimde, paydaşlarıyla işbirliği yaparak, yerine getirmeye çalışıyor” dedi. Türkiye’nin rekabet ettiği ülkelere bakıldığında, nitelikli bilgi üretiminin ve bu nitelikli bilgiyi üreten nitelikli insan kaynağının ön plana çıktığına işaret eden Prof. Dr. Mandal, “Dünya’daki TÜBİTAK benzeri kurumların ne tip destek programları uyguladığına, kendi politikalarını nasıl değiştirdiklerine, yenilediklerine bakıyoruz. Değişik zamanlarda toplantılar gerçekleştirdik, hem üniversitelerimiz boyutunda, hem Ar-Ge Merkezleri boyutunda, hem de teknopark ve girişimciler boyutunda. Araştırmacılarımızla, firmalarımızla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla, YÖK Başkanımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonrasında, bugün size açıklayacağımız yeni destek programlarını oluşturduk” diye konuştu.

 

TÜBİTAK'TAN ÜNİVERSİTELERE YENİ DESTEKLER

 

Toplantıda TÜBİTAK'ın üniversiteler için yeni destek programları, TÜBİTAK Başkanı ve YÖK Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından açıklandı.

 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ülkemizin Ar-Ge ve yenilik ekosistemi ile ilgili kapsamlı bilgiler verdi ve yeni destekleri tanıttı.

 

Bu kapsamda tanıtılan desteklerin önemli bir kısmı üniversitelerimiz doğrudan ilgilendirmektedir.

 

 Bilindiği üzere YÖK, geçen yıl bir dizi değerlendirmeden sonra Türkiye'nin 10 asıl ve 5 aday araştırma üniversitesini belirlemiştir. TÜBİTAK bu araştırma üniversitelerimize yönelik yeni destek programlarını başlatacak. Bu program sayesinde araştırma üniversitelerinin araştırma odak alanlarında kapasitelerini daha da geliştirmeleri bekleniyor.

 

100/2000 YÖK Doktora Burs programında desteklenen bursiyerlerden TÜBİTAK'ın kriterlerini de taşıyor olanlara ilave burslar verilecek. Bu durumun 100/2000 YÖK Doktora Bursu Programı'na olan ilgiyi daha da artıracağı düşünülmektedir.

 

 Program kapsamında tanıtımı yapılan desteklerden bir diğeri de "Sanayi Doktora Programı"dır. Bu program kapsamında sanayinin ihtiyaçlarına yönelik konular üzerine doktoralarını yapacak olanlara burslar verilecektir. Bu program dahilinde doktoralarını tamamlayanların sanayinin Ar-Ge yetkinliği ve teknoloji üretme becerisine önemli katkılar sağlayacağı, hem sanayiyi hem de üniversiteyi yakından tanıma fırsatı yakalayacak bu kişilerin üniversite-sanayi işbirliğinde de anahtar rol oynayacakları öngörülmektedir.

 

Toplantıda ayrıca, yine üniversitelerimizi yakından ilgilendiren, TÜBİTAK tarafından desteklenen Teknoloji Transfer Ofisleri için yeni dönem desteklerinin nasıl şekilleneceği, Mükemmeliyet Merkezleri Destekleme Programı, bilim insanı destekleme programları (lisans ve lisansüstü burslar), yurtdışı destekleme programları ve diğer destek programları hakkında da ayrıntılı bilgi sunuldu.

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda yakın dönemde yürütülmeye başlanacak olan destek programları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılımıyla, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından, TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonunda kamuoyuna tanıtıldı.

 

 

YÖK BAŞKANI SARAÇ: “TÜRKİYE, 137 ÜLKE ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİME ERİŞİM NOKTASINDA DÜNYADA 2. SIRADA YER ALIYOR"

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yükseköğretime erişim sorununun gündemden çıktığını, Türkiye'nin, yükseköğretime erişim noktasında 137 ülke arasında ikinci sırada yer aldığını bildirdi. Bunun en önemli göstergesinin, 2017 yılı Dünya Ekonomi Forumu'nun Türkiye raporu olduğunu aktaran Prof. Dr. Saraç, bugün itibarıyla yükseköğretim sisteminde 205 yükseköğretim kurumu ile 46 bini aşkın programın bulunduğunu aktardı.

 

Prof. Dr. Saraç, yükseköğretime erişim ve yükseköğretimde kalitenin, yükseköğretim alanının birbiriyle ilişkili iki temel konusu olduğuna dikkati çekerek, "Şimdi bugünün vazifesi, yükseköğretimde kalite üzerinde yoğunlaşmaktır. Bundan dolayı kaliteyi önceleyen bir anlayışla çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz" diye konuştu. Türkiye'de son dönemde birçok alanda reformlar gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Saraç, benzer reformları eğitim, kültür, sanat alanlarında da gerçekleştirmek, insan merkezli kalkınmayı sağlamak için yoğun çalışmalar yapıldığını belirtti.

 

Prof. Dr. Saraç, "Ulaşmak istediğimiz insani, sosyal ve kültürel kalkınmışlık seviyesine erişmemizin ancak nitelikli insan gücü ve nitelikli bilgi üretimiyle mümkün olacağı muhakkaktır" dedi. Prof. Dr. Saraç, geleceğin inşasında en stratejik ve en önemli konunun, teknolojik gelişmelerle birlikte çok hızlı ve sürekli değişen sosyo ekonomik yapı, değişen yapıya uyum sağlayabilecek beşeri sermayeye duyulan ihtiyaç kapsamında her seviyede eğitime ve insana yapılacak yatırımlar olduğuna dikkati çekerek, "Yeni YÖK olarak son yıllarda gerçekleştirdiğimiz önemli yenilikler, yükseköğretimde planladığımız, uygulamaya koyduğumuz büyük düzenlemeler, devam eden çalışmalarımız ve yeni projelerimiz, kalite merkezli büyüme ve buna bağlı tüm süreçlerin iyileştirilebilmesi, geliştirilebilmesi içindir" dedi.

 

BAKAN ÖZLÜ: “TÜBİTAK ÜLKEMİZİN GELECEĞİ AÇISINDAN HAYATİ BİR İŞLEVİ YERİNE GETİRİYOR”

 

Prof. Dr. Mandal’ın sunumunun ardından, kapanış konuşması için söz alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye’de bilimin ve teknolojinin amiral gemisinin TÜBİTAK olduğunu her fırsatta dile getirdiğini hatırlattı. Bilim ve teknolojinin sadece bugünümüz için değil, esasen geleceğimiz için belirleyici ve yol gösterici olacağını dile getiren Bakan Özlü, “Bu anlamda, TÜBİTAK, ülkemizin geleceği açısından son derece hayati bir işlevi ve misyonu yerine getiriyor. Bu misyonun gelişmesi, büyümesi ve somut sonuçlara ulaşması için hepimiz elimizden geleni yapmak durumundayız. Çünkü geleceğin temel parametresi bilim ve teknolojidir” dedi.

 

Bilimden kopuk bir teknolojinin, teknolojiden kopuk bir sanayinin düşünülemeyeceğine işaret eden Bakan Özlü, “Bugün, bilim ve teknoloji adına yaptığımız her şey, geleceğimizin nasıl olacağını doğrudan etkileyecek. Bu anlamda, bizim bütün gayretimiz, bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi bir Türkiye hedefine ulaşmaktır” dedi. Bu hedefe giden yolda, TÜBİTAK’a ve üniversitelerimize büyük görevler düştüğüne değinen Bakan Özlü, bilim ve teknoloji alanında Türkiye’ye bir sıçrama yaptırmak için bütün kurumlarımızın ahenk içinde çalışması gerektiğini söyledi. “Güçlü bir bilim ve teknoloji politikası üretmemiz tek başına yeterli değil. Ürettiğimiz politikaları sürdürülebilir kılmak, bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye, sanayiden de ürüne kuvvetli bir bağ kurmak zorundayız” diyen Bakan Özlü, bilim ve teknoloji politikaları ile sanayi politikalarını aynı düzlemde ele aldıklarını belirtti.

 

“YENİ TÜBİTAK DAHA ESNEK, DAHA AKTİF, DAHA ÇÖZÜM ODAKLI, DAHA KAPSAYICI, DAHA ÜRETKEN”

 

Yeni TÜBİTAK ile tarif edilen yapının daha esnek, daha aktif, daha çözüm odaklı, daha kapsayıcı, daha üretken bir yapılanma olduğunu ifade eden Bakan Özlü, “TÜBİTAK, bilim ve teknoloji politikamızın merkezi ve beynidir. 55 yıldır bilim ve teknoloji dünyamıza hizmet eden TÜBİTAK, önümüzdeki yıllarda da bilim insanlarımız, üniversitelerimiz, araştırmacılarımız ve özel sektörümüz için en ciddi paydaş, en güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edecek. Özel sektöre yönelik yürütülen destek programları kapsamında TÜBİTAK olarak 1995-2002 yılları arasında 1159 proje için toplam 490 milyon TL destek sağladık. 2003-2017 yılları arasında sağlanan destek miktarı ise yaklaşık 14 kat artarak 6.7 milyar liraya yükseldi. Elbette ki bu rakamın yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Yine aynı dönemde TÜBİTAK aracılığıyla 10.8 milyar liralık araştırma geliştirme hacmi oluşturduk. Sadece 2017 yılında, özel sektöre yönelik destek programları kapsamında toplam 494 milyon lira hibe desteği sağladık. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sunuyoruz. Bugüne kadar 2335 teknogirişim firmasını destekledik. Akademik projelere sağladığımız destek miktarı ise, 2002 yılına göre 44 kat artarak, 858 milyon liraya yükseldi” diye konuştu. Bu destek programlarıyla esas olarak üniversite ile TÜBİTAK arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, “Bugünkü toplantımızda bunları değerlendiğimizi, sizlerden önemli katkılar geldiğini düşünüyorum. Bunları TÜBİTAK Başkanı ile birlikte değerlendireceğiz. TÜBİTAK’ın yeni misyonu, yeni vizyonu çerçevesinde hayırlara vesile olacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.