Konu Başlıkları
“Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Bugünü ve Yarını" Sempozyumuna yapılan müracaatlarda aşağıdaki konularda yazılan bildiriler değerlendirilecektir:
  • Uzaktan Öğrenme ve Dijital Öğrenme
  • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Standartların Oluşturulması
  • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Güncel Sorunlar
  • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ders Materyallerinin Yeterliliği
  • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürel Duyarlılık ve Kültürlerarası İletişim
  • Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Uluslararası Öğrencilerde Türkçe ve Türkiye Algısı
  • Diller İçin Ortak Başvuru Metninin (CEFR) Yeni Boyutları
  • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Akademik Boyut: Lisans, lisansüstü programları ve ders içerikleri
  • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
  • Sempozyumumuz dil öğretimi ve bu kapsamdaki araştırma alanlarına odaklı diğer çalışmalara da açıktır.