Düzenleme Kurulu
  Dr. Öğr. Üyesi Güneş EKMEKÇİ AŞAN (Düzenleme Kurulu Başkanı)
  Prof. Dr. Umut BALCI
  Doç. Dr. Şahin ŞİMŞEK
  Doç. Dr. Fuat İSTEMİ
  Dr. Öğr. Üyesi Tekin İDEM
  Dr. Öğr. Üyesi M. Emin TUĞLUK
  Dr. Öğr. Üyesi Ünal KALAYCI