Sempozyum Programı

PROGRAM
 
 
7.11.2022-Merkez Kampüs Konferans Salonu

10.00-12.00  Sempozyum Açılış Konuşmaları

        Dr. Güneş EKMEKÇİ AŞAN (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. İdris DEMİR (Batman Üniversitesi Rektörü)
    Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Türk Dil Kurumu Başkanı)
                 Prof. Dr. Şeref ATEŞ (Yunus Emre Enstitü Başkanı) Çevrim içi
Ekrem CANALP (Batman Valisi)-Tensipleri Halinde
 
8.11.2022-Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi


12.00-13.30    Öğle Yemeği
           13.30-14.30     Bildirilerin Sunumu
           14.45-15.45     Bildirilerin Sunumu
           16.00-17.15     Bildirilerin Sunumu
    17.30               Akşam Yemeği

 
Not: Saat 13.30’da Batı Raman Kampüsü Rektörlük Binasının önünden otobüs hareket edecektir.
 
 
PAZARTESİ (7.11.2022)
1.OTURUM 13.30-14.30
Prof. Dr. Nezir Temur
(Oturum Başkanı)
1.  
Türkçenin Yabancı/İkinci Dil Olarak Öğretiminde Dil Öğrenim Süreçleri
Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Nezir Temur
Öğr. Gör. Aslı Akıncılar
2. Yabancı Dil Öğretiminde Dil Bilgisi: Biçim-Anlam-Kullanım İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa
Prof. Dr. Fatma Bölükbaş Kaya
Dr. Öğr. Üyesi Gülay Kıray
3. Yurt Dışındaki Üniversitelerin Türk Öğrenci Toplulukları Üzerine Bir Araştırma Siirt Üniversitesi Prof. Dr. Cahit Epçaçan
Arş. Gör. İlknur Paçalı
4. “Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Hikâyeler” Setinin Okunabilirlik Yönünden İncelenmesi Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 
Hacettepe Üniversitesi
 
Doç. Dr. Gülnur Aydın
 
Prof. Dr. Nermin Yazıcı
 
 
 
2.OTURUM 14.45-15.45
Prof. Dr. Hülya Pilancı
(Oturum Başkanı)
1. Türkçe Deyimlere Kültürler Arasından Bir Bakış Eskişehir Teknik
Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Pilancı
Öğr. Gör. Dr. Olcay Saltık
Öğr. Gör. Dr. Sevgi Çalışır Zenci
Elif Koca 
2. Türkçeyi İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğreten Dil Öğreticilerin Okuma Metinleri Temelinde Değerlendirme Sorularını Kullanma Durumları Sakarya Üniversitesi Dr. Hatice Neslihan Demiriz
Dr. Seda Demir
3. Yabancılara Türkçe Eğitiminde Kutsal Mekân Ziyaretlerinden Yararlanma Siirt Üniversitesi Prof. Dr. Rezan Karakaş
4. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde “Yumuşak G” Ünsüzüyle İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Batman Üniversitesi
 
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ünal
Kalaycı

 
Öğr. Gör. Mehtap Demir
 
3.OTURUM 16.00-17.15
Doç. Dr. Erhan Akın
(Oturum Başkanı)
1. PIKTES Projesinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Dair Bir İnceleme Siirt Üniversitesi Doç. Dr. Erhan Akın
Arş. Gör. İlknur Paçalı
Uzman İbrahim Akın
2. Yurt Dışındaki Üniversitelerde Türk Dili Öğretimi Üzerine Bir İnceleme Siirt Üniversitesi Doç. Dr. Erhan Akın
Arş. Gör. İlknur Paçalı
3. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Özetleri Üzerinden Okunabilirliğinin Değerlendirilmesi  
Atatürk Üniversitesi
 
Prof. Dr. Osman Mert
Mahir Kavun
(Dr. Öğrencisi)
4. Yunus Emre Enstitüsünün Konfüçyüs ve Goethe Enstitüleri ile Faaliyet Alanları, Dil Eğitimi, Sınav Uygulamaları Bağlamında Karşılaştırılması Yunus Emre Enstitüsü Uzm. Okt. Asiye Atalay
5. Türkçenin Öğretiminde Etimolojik İzahların Etkisi: Arapça Örneği Eskişehir Osman Gazi
Üniversitesi
İsmail Ekici
(Dr. Öğrencisi)
 
SALI  (8.11.2022)
4.OTURUM 10.00-11.15
Doç. Dr. Yusuf Sülükçü
(Oturum Başkanı)
1. İki Dilliliğin Çocukların Sosyal Becerilerinin Gelişimindeki Rolünün Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi Siirt Üniversitesi Prof. Dr. Cahit Epçaçan
 Doç. Dr. Cevdet Epçaçan
Vedat Can (MEB)
2. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öntür Etkisi ve Kültürel Aktarım Ankara Üniversitesi Öğr. Gör. Berna Açıkyıldız
Öğr. Gör.  Ömer Celep
3. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ders Kitaplarındaki Yönergelerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
 
Necmettin Erbakan
Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Sülükçü
 
4. Lisans Düzeyindeki Dil Öğrencilerinin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Dersine Bakış Açılarının ve Bu Konudaki Hazırbulunuşluklarının Değerlendirilmesi Hakkâri Üniversitesi Öğr. Gör. Betül Güney
5. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen ve Yükseköğretimde Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Türkçe Algısı: Siirt Üniversitesi Örneği Siirt Üniversitesi Prof. Dr. Rezan Karakaş
Uzman Eğitmen Can Çara
 
5.OTURUM 10.00-11.00 (ÇEVRİM İÇİ)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Emek
(Oturum Başkanı)
1. Dil Politikası ve Dil Planlaması Bağlamında Balkanlarda Türkçe Öğretimi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Emek
2. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bir Materyal Geliştirme Örneği; “3 Zar Oyunu” Manisa Celal Bayar
Üniversitesi
Okt. Ramazan Dalkılıç)
Okt. Emine Uğurlu      
3. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar
ve Çözüm Önerileri
Atlas Üniversitesi Öğr. Gör. Şengül Özgül
4. Cömert ile Cimri Masalının Yabancılara Türkçe Öğretiminde Değerler Eğitiminin Öğretilmesinde Kullanılması Çankırı Karatekin
Üniversitesi
Ramazan Tavukçu
(YL Öğrencisi)


Erişim Adresi: https://batman-edu-tr.zoom.us/j/94376724990?pwd=VnJiNFI3eThnMG9KTEVUL3Zvd2xEQT09

Meeting ID: 943 7672 4990
Passcode: 998722
6.OTURUM 11.15-12.30 (ÇEVRİM İÇİ)
Doç. Dr. Ahmet Başkan
(Oturum Başkanı)
1. Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin “Dil Bilgisi” Kavramına İlişkin Ürettikleri Metaforlar Üzerine Bir İnceleme Hitit Üniversitesi Doç. Dr. Ahmet Başkan
Öğr. Gör.  M. Hüseyin Yazıcı
     2. Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Sözcük Öğretim Tekniklerinin İncelenmesi Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arş. Gör. Çiğdem Yalçın
3. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretimine Yönelik Ders Materyallerinin Hazırlanmasında Yararlanılabilecek Teknikler Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğr. Gör. Dr. İlke Altuntaş
Gürsoy
4. Türkiye Dışında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Süreç İçerisinde Kullandıkları Türkçe Öğretim Materyalleri Hakkında Görüşleri: Somali Örneği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 
Türkiye Maarif Vakfı
Doç. Dr. Esin Yağmur Şahin
İbrahim Çimen

Erişim Adresi: https://batman-edu-tr.zoom.us/j/93146085618?pwd=T0syY1pQQnR6SHpXODNxSVVzK1RQdz09

Meeting ID: 931 4608 5618
Passcode: 521964