İletişim

Adres:
Telefon: -
Fax: -
E-Posta: -
Dr. Öğr. Üyesi Güneş EKMEKÇİ AŞAN
gunes.ekmekci@batman.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ferhat MUSLUOĞLU
ferhat.muslukcu@batman.edu.tr

0 501 360 00 19

Arş. Gör. Ziya DURGUT
ziya.durgut@batman.edu.tr

Öğr. Gör. Mesude GÜRLER
mesude.gurler@batman.edu.tr