Birim Kalite Komisyonu
Adı Soyadı Unvanı Görevi
Fırat AYDIN Daire Başkanı Komisyon Başkanı
Hatice ERSÖZ Mimar Üye
Mehmet Sıdık YILDIRIM Şef Üye
Gülcan BÖLÜMCÜ Tekniker Üye
Mehmet ASLAN Teknisyen Üye