Vizyon

Vizyonumuz;

Üniversitemizin ihtiyaçları ve Vizyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, tüm dünyadaki gelişmeleri takip ederek üniversitemizi ve dolayısıyla ülkemizi geleceğe en iyi ,en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde çağdaş bir yapılanma sağlamaktır.

 

Misyonumuz;

Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü teknik hizmeti vermeyi görev edinmiştir.  Gerekli  yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel ve ekipman ile sorumlu olduğumuz alanlarda çalışmak, sorunlara çözüm bulmak;  eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekanlar yapmak. Bunları da Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis etmektir.

Temel Değerler;

 • Ülkemize hizmet
 • Üniversitemizin yararını gözetmek
 • Özverili olmak
 • Sorumluluğun bilincinde olmak
 • Grup çalışmasının bilincinde olmak
 • Teknolojik gelişmelere uygun kararlar almak
 • Şeffaflık ve objektiflik
 • Etik değerlere bağlı olmak
 • Hoşgörülü olmak
 • Etkinlik
 • Hesap verebilirlik
 • Sürekli gelişme ve geliştirme
 • Yasal mevzuata uygun çalışmak