Denklik İşlemleri
Uluslararası öğrencilerimiz kayıt esnasında Lise diplomasının denk olduğunu gösteren Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi’ni teslim etmesi gerekir. Denklik belgesi Milli Eğitim Bakanlığından almak için e-denklik modülünden (https://edenklik.meb.gov.tr/) adresinden başvuru yapacaklardır.
Başvuru İçin İstenen Belgeler:
  • ​Başvuru Formu
  • Kimlik belgesi, ikamet izin belgesi, geçici koruma belgesi, uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi, uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesi, vatansız kişi kimlik belgesi ve pasaport belgelerinden biri. 
  • Mezun durumda olanlar için Apostil, Apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belge
  • Belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe Tercümeleri
  • Mezuniyet Belgelerinin: Apostil, Apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ya da büyükelçilik onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belgelerin onay/mühür gözükecek şekilde eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi, aksi takdirde başvuru sırasından denklik işlemi iptal edilecektir.
  • 18 yaşından küçük olup da üniversiteye kayıt yaptıracaklar için anne/babasının kimlik pasaportu yada veli muvafakatnamesi aslı ve onaylı tercümesi
  • Evlenme, boşanma vb. nedenlerle öğrenim belgesi ile kimlik/pasaporttaki soyadında değişiklik var ise evlilik cüzdanının ve/veya nüfus kayıt örneğinin yüklenmesi gerekmektedir.