Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Başvuru sırasında istenen belgelerin asıllarının yanı sıra, kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgelerin de sunulması gerekir;
 • Ortaöğretim diplomasının T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
 • Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 • 6 adet vesikalık fotoğraf,
 • Kabul mektubu,
 • T.C. uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4.madde gereği başvuran adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır (Emniyet kayıtlarından ve pasaport, eğitim yıllarını içeren yurda giriş/çıkış belgesi),
 • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra başvuru ile T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (kendi, anne ve babaya ait)
 • Aşağıdakilerden birini belgeleyiniz;
  •  Türkçe dil sertifikası (YÖK’e bağlı devlet üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü)
  • Batman Üniversitesi Dilmer Türkçe kursuna kayıt evrağı