Başvuruda Gerekli Belgeler
Başvurular, belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda online olarak yapılır. Aşağıda belirtilen, başvuru için gerekli belgeler de taratılarak online olarak sisteme yüklenir.

Gerekli belgeler:
  1. Lise diplomasının aslı ve İngilizce veya Türkçe tercümesinin noter ya da konsolosluk onaylı birer örneği. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge yüklemeleri gerekmektedir.
  2. Adayın lisede aldığı tüm dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi belge (transkript) ile İngilizce veya Türkçe tercümesinin noter ya da konsolosluk onaylı birer örneği,
  3. Değerlendirmede kabul edilensınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği
  4. T.C. uyruklu olup başvuru şartlarındaki 4. Madde kapsamında başvuran adayların yurtdışında eğitim gördüklerini gösteren onaylı belge, T.C. uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4.madde gereği başvuran adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır. (Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript alınmalıdır)
  5. Resmi kimlik veya pasaport bilgilerini gösteren Türkçe ya da İngilizce sayfanın fotokopisi
  6. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (kendi, anne ve babaya ait),
  7. 1 adet fotoğraf.