Katkı Payı

                 2021-2022 AKADEMİK YILI / 2021-2022 ACADEMIC YEARS

  FAKÜLTE

  FACULTY

 
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Fen programı) (4 Yıl)   FACULTY OF SCIENCES AND LETTERS (Science program) (4 Years) DÖNEMLİK/SEMESTER (TL)
  Matematik   Mathematics   2295,75
     
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Sosyal program) (4 Yıl)   FACULTY OF SCIENCES AND LETTERS (social program) (4 Years)  
  İngiliz Dili ve Edebiyatı   English Language and Literature   1722,75
  Türk Dili ve Edebiyatı   Turkish Language and Literature
     
  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (4 Yıl)   FACULTY OF FINE ARTS (4 Years)  
  Sinema ve Televizyon   Cinema and Television   3447,75
     
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (4 Yıl)   FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (4 Years)  
  İşletme   Management   2070
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi   Political Science and Public Administration
  Uluslararası İlişkiler   International Relations
     
  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ (4 Yıl)   FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES (4 Years)  
  İslami İlimler   Islamic Sciences   1839,75
     
  MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ (4 Yıl)   FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE (4 Years)  
  Bilgisayar Mühendisliği   Computer Engineering   2739
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği   Electrical & Electronic Engineering
  İnşaat Mühendisliği   Civil Engineering
  Makine Mühendisliği   Mechanical Engineering
     
  SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ( 2 Yıl)   VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES ( 2 Years)  
  Fizyoterapi   Physiotherapy 1379,25
  Fizyoterapi (İÖ)    Physiotherapy (EP)
  İlk ve Acil Yardım   First Aid and Emergency
  İlk ve Acil Yardım (İÖ)   First Aid and Emergency  (EP)
  Optisyenlik   Opticianry
  Optisyenlik (İÖ)   Opticianry (EP)
  Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Health Establishments Management
  Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)   Health Establishments Management (EP)
  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik   Medical Documentation and Secretarial
  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)   Medical Documentation and Secretarial  (EP)
  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Medical Laboratory Techniques
  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)   Medical Laboratory Techniques  (EP)
     
  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (4 Yıl)   FACULTY OF HEALTH SCIENCES (4 Years)  
  Hemşirelik   Nursing   1839,75
  Sağlık Yönetimi   Healthcare Management
     
  SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ( 2 Yıl)   SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL ( 2 Years)  
  Bankacılık ve Sigortacılık   Banking and Insurance   1379,25
  Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)   Banking and Insurance (EP)
  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı   Office Management and Executive Assistance Program
  Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Public Relations and Publicity
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Accounting and Tax Applications
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)   Accounting and Tax Applications (EP)
     
  TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ( 2 Yıl)   TECHNICAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL ( 2 Years)  
  Bilgisayar Teknolojisi   Computer Technology   1379,25
  Elektrik   Electricity
  Elektrik (İÖ)   Electricity (EP)
  Elektronik Haberleşme Teknolojisi   Electronic Communication Technology
  Elektronik Teknolojisi   Electronic Technology
  İç Mekan Tasarımı   Interior Design
  İnşaat Teknolojisi   Construction Technology
  İnşaat Teknolojisi (İÖ)   Construction Technology (EP)
  Kimya Teknolojisi   Chemical Technology
  Makine   Machine
  Otomotiv Teknolojisi   Automotive Technology
  Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi   Refining and Petro-Chemical Technology
  Sondaj Teknolojisi   Drilling Technology
     
  TURİZM FAKÜLTESİ (4 Yıl)   FACULTY OF TOURISM (4 Years)  
  Turizm Rehberliği   Tourism Guidance   2070